news01

Lia & Mihai trec, sâmbătă – 11 iunie 2016, prin momente dramatice

Astăzi, 11 iunie 2016, zi de adîncă rezonanță pentru urbea, ogorul, patria și universul nostru, zi în care astrul nopții și-a ațintit cu încredere privirea luminoasă către oamenii muncii, plugari, corporatiști, șomeri, casnice, suntem părtași la întărirea cooperării sinalagmatice pe teme familiale între doi cetățeni, muncitori, tineri între două vîrste, ce doresc să vă introducă în matricea unui eveniment de largă respirație culinar-artistică.